Send bilder og stoff

Foreningen "F-5ens Venner" er en flyhistorisk forening som har sitt fysiske tilhold ved Ørland Hovedflystasjon. Men det betyr ikke at all aktivitet og fokus skal være fra Ørland. Vår forening er en historisk forening for hele landet, og på hjemmesiden skal dette synes. Nå er det lettere for webmaster å skaffe bilder og stoff fra Ørland enn andre steder i landet, og derfor er det viktig at dere som sogner til andre flystasjoner sender materiell til oss. Noe er kommet og det takker vi for, men vi håper på mer. 

Mvh Kåre Petter Sundet, web-master

Interimstyret

Skriv ut PDF

Beskjed til interimstyret:
Medlemmer av interimstyret må logge seg inn for å lese styremøtereferater og annet intærnt stoff. Bruk innloggsmenyen i venstre kolonne under menyknappen "Medlemmer". Brukernavn og passord har dere allerede fått tilsendt. Har dere mistet dette er det bare å gi beskjed så kommer nytt.

Medlemmer av interimstyre:
Ole K Kirkeland - leder
Jan Ove Fenstad - nestleder
Knut Rune Schancke - kasserer
Kåre Petter Sundet - sekretær 
Trond Amundsveen - styremedlem 
Arild Magne Johansen - styremedlem

Martin Thu Tesli - mentor