"F-5ens Venner" i arbeid
Venner av jagerflyet F-5 Freedom Fignter møttes i befalsmessa på Ørland Hovedflystasjon onsdag den 23.februar 2011. Hensikten med møtet var å lodde stemningen for å opprette foreningen F-5ens Venner. 28 interesserte flyfolk med bakgrunn fra jobbing på F-5en møtte opp og et interimstyre for videre jobbing med saken ble valgt. Følg med i utviklingen på denne siden.

Interimstyret

Skriv ut PDF

Beskjed til interimstyret:
Medlemmer av interimstyret må logge seg inn for å lese styremøtereferater og annet intærnt stoff. Bruk innloggsmenyen i venstre kolonne under menyknappen "Medlemmer". Brukernavn og passord har dere allerede fått tilsendt. Har dere mistet dette er det bare å gi beskjed så kommer nytt.

Medlemmer av interimstyre:
Ole K Kirkeland - leder
Jan Ove Fenstad - nestleder
Knut Rune Schancke - kasserer
Kåre Petter Sundet - sekretær 
Trond Amundsveen - styremedlem 
Arild Magne Johansen - styremedlem

Martin Thu Tesli - mentor