Send bilder og stoff

Foreningen "F-5ens Venner" er en flyhistorisk forening som har sitt fysiske tilhold ved Ørland Hovedflystasjon. Men det betyr ikke at all aktivitet og fokus skal være fra Ørland. Vår forening er en historisk forening for hele landet, og på hjemmesiden skal dette synes. Nå er det lettere for webmaster å skaffe bilder og stoff fra Ørland enn andre steder i landet, og derfor er det viktig at dere som sogner til andre flystasjoner sender materiell til oss. Noe er kommet og det takker vi for, men vi håper på mer. 

Mvh Kåre Petter Sundet, web-master

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det startet i 1966

1966 ble et merkeår for Luftforsvaret i Norge. Da landet den første selveide F-5en på norsk jord. I alt 108 av denne flytypen kom til å tjenestegjøre for det norske flagget. Før F-5ens inntreden var Luftforsvaret oppsatt med F-104 "Starfighter", F-86F/F-86K "Sabre", RF-84F "Thunderflash" og T-33 "T-bird" treningsfly. 

Avdelinger med F-5
336 skv Rygge: I perioden 1966 - 2000 samt til 2007 for NSM. Skvadronen legges ned
338 skv Ørland: I perioden 1966 - 1985. Ble erstattet med F-16
334 skv Bodø: I perioden 1967 - 1974. Erstattet med F-104 
332 skv Rygge: I perioden 1967 - 1972. Skvadronen ble nedlagt, men gjenopprettet med F-16 i 1979. 
718 skv Sola: I perioden 1968 - 1983. Skvadronen ble lagt ned. Årstallet er noe flytende da det ble gjennomført tungt vedlikehold av flyet på Sola frem til 1987. Skvadronens siste operative tur er registrert den 3.januar 1983.
717 skv Rygge: I perioden 1969 - 1979. Skvadronen legges ned og flyene overført til 336 skv.

338 skv Ørland
* 371 Kom til Norge i 1966. I tjeneste ved 336 og 338 skv. Returnert USAF i 1986.
* 373 Kom til Norge i 1966. I tjeneste ved 336 og 338 skv. Returnert USAF i 1985.
* 562 Kom til Norge i 1966. I tjeneste ved 336 og 338 skv. Returnert USAF i 1983.
* 563 Kom til Norge i 1966. I tjeneste ved 334, 336 og 338 skv. Tatt ut av bruk i 1983. Overført til LSK. Overført Luftforsvarsmuseet Bodø i 1999.
* 564 Kom til Norge i 1966. I tjeneste ved 336 og 338 skv. Havarerte 8.februar 1968 ved HItra da bremseskjermen ble utløst i 20000 fot. Flygeren klarte ikke å kvitte seg med skjermen. Flyger uskadd.
* 565 Kom til Norge i 1966. I tjeneste ved 334, 336 og 338 skv. Returnert USAF i 1985
* 566 Kom til Norge i 1966. I tjeneste ved 336 og 338 skv. Returnert USAF i 1986.

Det kommer mer.