Send bilder og stoff

Foreningen "F-5ens Venner" er en flyhistorisk forening som har sitt fysiske tilhold ved Ørland Hovedflystasjon. Men det betyr ikke at all aktivitet og fokus skal være fra Ørland. Vår forening er en historisk forening for hele landet, og på hjemmesiden skal dette synes. Nå er det lettere for webmaster å skaffe bilder og stoff fra Ørland enn andre steder i landet, og derfor er det viktig at dere som sogner til andre flystasjoner sender materiell til oss. Noe er kommet og det takker vi for, men vi håper på mer. 

Mvh Kåre Petter Sundet, web-master

Kr 20.000 til F-5ens Venner

Skriv ut PDF

Vår forening har fått seg et enormt løft. Under Ørland Sparebanks årlige gaveutdeling til bygdas lag og foreninger, som fåregikk i Ørland Kultursenter, ble vi tildelt en gave på hele 20.000 kroner. En av våre egne flygere, Leif Skei, ble den stolte mottaker av gaven i nærvær av 450 gjester i kultursalen.
Dette er ikke bare et økonomisk løft for oss, men også en anerkjennelse av saken som vi har så stor tro på og jobber for. Vi er ikke "Gutteklubben Grei", men en seriøs og livskraftig forening som ikke bare er et "Ørland-fenomen", men en landsomfattende flyhistorisk forening. Personlig føler journalisten en stolthet som gir stor inspirasjon for å jobbe videre for at vi skal nå våre mål. Jeg regner med at hele foreningen føler akkurat det samme.
Det skjer ting som våre lesere snart skal få høre om, men fortsatt mangler det endelige vedtakt på at vi får vårt eget fly å skru på og vise frem for folk flest både i lufta og på bakken. 

F-5ens Venner takker Ørland Sparebank  for gaven og vi lover at banken skal sitte igjen med inntrykket av at dette var vel anvendte midler.