Send bilder og stoff

Foreningen "F-5ens Venner" er en flyhistorisk forening som har sitt fysiske tilhold ved Ørland Hovedflystasjon. Men det betyr ikke at all aktivitet og fokus skal være fra Ørland. Vår forening er en historisk forening for hele landet, og på hjemmesiden skal dette synes. Nå er det lettere for webmaster å skaffe bilder og stoff fra Ørland enn andre steder i landet, og derfor er det viktig at dere som sogner til andre flystasjoner sender materiell til oss. Noe er kommet og det takker vi for, men vi håper på mer. 

Mvh Kåre Petter Sundet, web-master

Siste F-5 ettersyn ved Ørland HF

Skriv ut PDF
Dette er bilde av fly no 215 som var siste F-5 ut porten etter vedlikehold i Hangar-B. Dette skjedde i 1985 i følge sikre kilder. Flere opplysninger mottas med takk:
Hvem er disse staute menn og kvinner (for det sitter en dame på toppen) på bildet. Send en mail med navn:
I cocpit: Hangarsjef kapt Thomas Rolseth. Fra venstre: Arild Tørum, Jostein Tårnes, ??? Sundli, ??? Andreassen osv
Bildene er utlånt av kapt Thomas Rolseth 
.
Å så har vi fire tøffe gutter som har lang fartstid med vedlikehold av F-5: fra venstre kapt Thomas Rolseth, kapt Jostein Svanem, kapt Jon Torbjørn Rønning og hvem er sistemann???