"F-5ens Venner" i arbeid
Venner av jagerflyet F-5 Freedom Fignter møttes i befalsmessa på Ørland Hovedflystasjon onsdag den 23.februar 2011. Hensikten med møtet var å lodde stemningen for å opprette foreningen F-5ens Venner. 28 interesserte flyfolk med bakgrunn fra jobbing på F-5en møtte opp og et interimstyre for videre jobbing med saken ble valgt. Følg med i utviklingen på denne siden.

F-5 Freedom Fighter

Skriv ut PDF

F-5 Freedom Fighter er et to-motors amerikansk jagerfly, produsert i flere varianter av Northrop mellom 1962 og 1987. Flyet var basert på det supersoniske treningsflyet Northrop T-38 Talon, og var tenkt som et lavkost-jagerfly. Det amerikanske luftforsvaret var imidlertid ikke interessert i denne typen jagerfly. Derimot var den amerikanske hæren interessert i et slikt fly som bakkeangrepsfly, en interesse som luftforsvaret ikke delte.

 

F-5A/B

Flytypen F-5A ble en del av USAs våpenhjelp til sine allierte. Første land som mottok den var Norge i 1964. Det ble på slutten av 1990-tallet gjort forberedelser for å ta 15 F-5 jagerfly ut av fredsdrift i Luftforsvaret for utfasing. Det ble bygget totalt 636 F-5A samt 200 av to-setersversjonen F-5B. Også denne versjonen ble benyttet av det norske Luftforsvaret.


 F-5C Skoshi Tiger 
1965 fattet omsider det amerikanske luftforsvaret interesse for flytypen, og 12 fly av denne typen tjenestegjorde i fire og en halv måned i Vietnamkrigen under betegnelsen F-5C Skoshi Tiger. Disse flyene ble senere gitt til det sørvietnamesiske forsvaret.

F-5C var egentlig standard F-5A modifisert for tjeneste i Vietnam og den rollen flyet skulle brukes i. Flyet ble utstyrt med 90 kg ekstra pansring på undersiden, utstyrt for å fylle drivstoff i luften, og fikk forbedret avionikk og nye våpenstasjoner.

F-5E/F Tiger II 
På 1970-tallet ble en større versjon av flyet, F-5E Tiger II, produsert. I tillegg til forlenget flykropp og større vingeflater var denne versjonen også utstyrt med radar, noe den første varianten ikke hadde. F-5E, og to-setersversjonen F-5F, hadde også mer avansert avionikk og begge varianter var bestykket.

F-5E/F Tigre III
Oppgradering utført av Israel Aircfaft Industries (IAI) for det Chilenske flyvåpnet. Fløy første gang 8.juli 1962 som F-5 Plus Tiger III, men ble omdøpt til Tigre III og levert til det chilenske flyvåpenet fra september 1993. Skroget og motorene er uendret (F-5E/F standard), men avionikken og våpensystemene ble skiftet ut og modernisert. Tigre III ble blant annet oppgradert med en moderne cockpit med to MFD (multi function display), en Elta EL/M-2032 radar som har større rekkevidde enn APG-66 i bruk med samtidige F-16 og et utvidet våpensystem som inkluderer Phython-3 luft til luft missiler og mulighet for å bære laserstyrte våpen.

RF-5A/E Tigereye
Både F-5A og E variantene ble produsert som fotorekognoseringsfly. Disse fikk betegnelsen RF-5A og RF-5E. Flyene var uten radar og bestykning, men var utstyrt med rekognoseringsutstyr i nesepartiet.

F-5G/F-20 Tigershark 

Northrop F-5 Freedom Fighter
F-5G ble utviklet som en en-motors variant av F-5E. Flyet var tenkt som eksportalternativ og konkurrent til F-16 Fighting Falcon, og fikk etter hvert betegnelsen F-20 Tigershark. Flyet ble imidlertid ingen suksess, og prosjektet ble lagt ned.

F-5G ble utviklet som en en-motors variant av F-5E. Flyet var tenkt som eksportalternativ og konkurrent til F-16 Fighting Falcon, og fikk etter hvert betegnelsen F-20 Tigershark. Flyet ble imidlertid ingen suksess, og prosjektet ble lagt ned.

CF-116
F-5 ble lisensprodusert i en rekke land, deriblant Canada og Spania. Den kanadiske versjonen ble produsert av Canadair og fikk betegnelsene CF-116A, CF-116A(R) og CF-116D.

 Brukere

Selv om det amerikanske forsvaret ikke bruker flytypen i sine enheter, benytter de den som motstander (OPFOR) i øvelser, siden den har liknende ytelse som tidligere sovjetiske MIG-21.

Norge

De elleve første av de i alt 108 F-5 Norge benyttet ble levert til Rygge Flystasjon i mai 1964. Flyene ble fløyet fra USA via Grønland og Island. Senere, blant annet i forbindelse med våpenhjelp-programmet, ble det levert 78 F-5A, 14 F-5B og 16 RF-5A fram til årsskiftet 1970/71. Flytypen ble benyttet av skvadronene 332, 334, 336, 338, 717 og 718.

De norske flyene ble tatt ut av operativ drift i 1990, bortsett fra 336-skvadronen ved Rygge som opererte maskinen helt fram til nedleggelsen i 2000. Dette var også Norges  Tigerskvadron. I tillegg ble noen av flyene del av «Eye of the Tiger»-avdelingen (EoT)  som ble benyttet til testflyvning i forbindelse med utprøvingen av det nye, norskutviklede sjømålsmissilet Naval Strike Missile (NSM).

Høsten 2006 kom nyheten om at flyene, 15 i alt, skulle selges til milliardæren Ross Perot jr., som skulle benytte dem i forbindelse med en flyskole. Men salget ble stoppet fordi det ikke var blitt godkjent av verken norske eller amerikanske myndigheter.

Flyene står pr. 2011 fortsatt oppbevart på Rygge flystasjon.