Send bilder og stoff

Foreningen "F-5ens Venner" er en flyhistorisk forening som har sitt fysiske tilhold ved Ørland Hovedflystasjon. Men det betyr ikke at all aktivitet og fokus skal være fra Ørland. Vår forening er en historisk forening for hele landet, og på hjemmesiden skal dette synes. Nå er det lettere for webmaster å skaffe bilder og stoff fra Ørland enn andre steder i landet, og derfor er det viktig at dere som sogner til andre flystasjoner sender materiell til oss. Noe er kommet og det takker vi for, men vi håper på mer. 

Mvh Kåre Petter Sundet, web-master

F-5 Freedom Fighter

Skriv ut PDF

F-5 Freedom Fighter er et to-motors amerikansk jagerfly, produsert i flere varianter av Northrop mellom 1962 og 1987. Flyet var basert på det supersoniske treningsflyet Northrop T-38 Talon, og var tenkt som et lavkost-jagerfly. Det amerikanske luftforsvaret var imidlertid ikke interessert i denne typen jagerfly. Derimot var den amerikanske hæren interessert i et slikt fly som bakkeangrepsfly, en interesse som luftforsvaret ikke delte.

 

F-5A/B

Flytypen F-5A ble en del av USAs våpenhjelp til sine allierte. Første land som mottok den var Norge i 1964. Det ble på slutten av 1990-tallet gjort forberedelser for å ta 15 F-5 jagerfly ut av fredsdrift i Luftforsvaret for utfasing. Det ble bygget totalt 636 F-5A samt 200 av to-setersversjonen F-5B. Også denne versjonen ble benyttet av det norske Luftforsvaret.


 F-5C Skoshi Tiger 
1965 fattet omsider det amerikanske luftforsvaret interesse for flytypen, og 12 fly av denne typen tjenestegjorde i fire og en halv måned i Vietnamkrigen under betegnelsen F-5C Skoshi Tiger. Disse flyene ble senere gitt til det sørvietnamesiske forsvaret.

F-5C var egentlig standard F-5A modifisert for tjeneste i Vietnam og den rollen flyet skulle brukes i. Flyet ble utstyrt med 90 kg ekstra pansring på undersiden, utstyrt for å fylle drivstoff i luften, og fikk forbedret avionikk og nye våpenstasjoner.

F-5E/F Tiger II 
På 1970-tallet ble en større versjon av flyet, F-5E Tiger II, produsert. I tillegg til forlenget flykropp og større vingeflater var denne versjonen også utstyrt med radar, noe den første varianten ikke hadde. F-5E, og to-setersversjonen F-5F, hadde også mer avansert avionikk og begge varianter var bestykket.

F-5E/F Tigre III
Oppgradering utført av Israel Aircfaft Industries (IAI) for det Chilenske flyvåpnet. Fløy første gang 8.juli 1962 som F-5 Plus Tiger III, men ble omdøpt til Tigre III og levert til det chilenske flyvåpenet fra september 1993. Skroget og motorene er uendret (F-5E/F standard), men avionikken og våpensystemene ble skiftet ut og modernisert. Tigre III ble blant annet oppgradert med en moderne cockpit med to MFD (multi function display), en Elta EL/M-2032 radar som har større rekkevidde enn APG-66 i bruk med samtidige F-16 og et utvidet våpensystem som inkluderer Phython-3 luft til luft missiler og mulighet for å bære laserstyrte våpen.

RF-5A/E Tigereye
Både F-5A og E variantene ble produsert som fotorekognoseringsfly. Disse fikk betegnelsen RF-5A og RF-5E. Flyene var uten radar og bestykning, men var utstyrt med rekognoseringsutstyr i nesepartiet.

F-5G/F-20 Tigershark 

Northrop F-5 Freedom Fighter
F-5G ble utviklet som en en-motors variant av F-5E. Flyet var tenkt som eksportalternativ og konkurrent til F-16 Fighting Falcon, og fikk etter hvert betegnelsen F-20 Tigershark. Flyet ble imidlertid ingen suksess, og prosjektet ble lagt ned.

F-5G ble utviklet som en en-motors variant av F-5E. Flyet var tenkt som eksportalternativ og konkurrent til F-16 Fighting Falcon, og fikk etter hvert betegnelsen F-20 Tigershark. Flyet ble imidlertid ingen suksess, og prosjektet ble lagt ned.

CF-116
F-5 ble lisensprodusert i en rekke land, deriblant Canada og Spania. Den kanadiske versjonen ble produsert av Canadair og fikk betegnelsene CF-116A, CF-116A(R) og CF-116D.

 Brukere

Selv om det amerikanske forsvaret ikke bruker flytypen i sine enheter, benytter de den som motstander (OPFOR) i øvelser, siden den har liknende ytelse som tidligere sovjetiske MIG-21.

Norge

De elleve første av de i alt 108 F-5 Norge benyttet ble levert til Rygge Flystasjon i mai 1964. Flyene ble fløyet fra USA via Grønland og Island. Senere, blant annet i forbindelse med våpenhjelp-programmet, ble det levert 78 F-5A, 14 F-5B og 16 RF-5A fram til årsskiftet 1970/71. Flytypen ble benyttet av skvadronene 332, 334, 336, 338, 717 og 718.

De norske flyene ble tatt ut av operativ drift i 1990, bortsett fra 336-skvadronen ved Rygge som opererte maskinen helt fram til nedleggelsen i 2000. Dette var også Norges  Tigerskvadron. I tillegg ble noen av flyene del av «Eye of the Tiger»-avdelingen (EoT)  som ble benyttet til testflyvning i forbindelse med utprøvingen av det nye, norskutviklede sjømålsmissilet Naval Strike Missile (NSM).

Høsten 2006 kom nyheten om at flyene, 15 i alt, skulle selges til milliardæren Ross Perot jr., som skulle benytte dem i forbindelse med en flyskole. Men salget ble stoppet fordi det ikke var blitt godkjent av verken norske eller amerikanske myndigheter.

Flyene står pr. 2011 fortsatt oppbevart på Rygge flystasjon.